Nattseilasen i Florø seilforening – 30. juni 2017

Florø Seilforening inviterer med dette til NATTSEILASEN 2017. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 21.00.

Maksimaltid er kl. 12.00 den 01.07 for alle båter

Påmelding fra kl 20.00.

Skippermøte kl 20.30

Startkontingenten er kr. 200.-

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tlf. 901 98 872 senest 96 timer før start.

Vel møtt!

Baugeseilasen

Baugeseilasen i Florø seilforening – 11. juni 2017

Florø Seilforening inviterer med dette til Baugeseilasen 2017. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 12.

Påmelding fra kl 11.00.

Skippermøte kl 11.30

Startkontingenten er kr. 200.-

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tlf. 901 98 872 senest 72 timer før start.

Vel møtt!