Xcite i solnedgang ved Alden

Florø Seilforening inviterer med dette til NATTSEILASEN 2018. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.
Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.
Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 20.
Påmelding fra kl 19.00
Skippermøte kl 19.30
Startkontingenten er kr. 200.- som betales ved påmelding.
Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tlf. 901 98 872 senest 96 timer før start.
Vel møtt!