Xcite i solnedgang ved Alden

Florø Seilforening inviterer med dette til NATTSEILASEN 2018. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.
Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.
Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 20.
Påmelding fra kl 19.00
Skippermøte kl 19.30
Startkontingenten er kr. 200.- som betales ved påmelding.
Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tlf. 901 98 872 senest 96 timer før start.
Vel møtt!

Baugeseilasen
Vårseilasen 6. mai 2018
Florø seilforening - seil ut 2018

Florø Seilforening lanserer Seil Ut – 2018!

Vi slår et slag for turseilingen og lanserer nå Seil Ut – 2018 etter inspirasjon fra Molde Seilforeninger. Seilforeningen har utarbeidet en liste over gjestehavner som vi definerer som Seil Ut-poster. Vi holder oss til havner som har gjesteplasser og som er tilrettelagt for besøk.

Premiering

Det blir premiering til den båten som har vært innom flest forskjellige havner og til den båten som har flest poeng. For hver havn får båten 1 poeng.

Regler for deltagelse

  • For å være med i konkurransen må deltaker være medlem i Florø Seilforening
  • Det er antallet registreringer pr. båt som gjelder (poengene tilfaller båten hvis noen er skipper på flere båter)
  • Sesongen varer fra 24. mars (palmelørdag) til 28.oktober. Siste frist for registrering av turer er 15.november
  • Besøk som varer ett døgn eller mer, sammenhengende, registreres som ett besøk
  • Det er ingen krav til dokumentasjon på at man har vært i en Seil Ut-havn, men det appelleres til ære og samvittighet, og at det rapporteres inn snarest etter hvert besøk
  • Innrapportering skjer via denne linken:

 

 

Vi har plukket ut følgende havner for 2018:

Selje
Silda
Måløy
Rugsund
Iglandsvik
Kalvåg
Domba
Hillersøy
Fanøy
Skorpa
Rognaldsvåg
Kinn
Ålvora
Askrova
Svanøybukt
Kvalstad
Værlandet
Bulandet
Alden
Askvoll
Korssund
Hardbakke
Hjønnevåg
Dingja
Eivindvik
Skjerjehamn