NCC Høstseilasen i Florø seilforening – 1. oktober 2017

Florø Seilforening inviterer med dette til NCC HØSTSEILASEN 2017. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 13.

Påmelding fra kl 12.00.

Skippermøte kl 12.30

Startkontingenten er kr. 200.-

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tlf. 901 98 872 senest 96 timer før start.

Vel møtt!

Klubbmesterskap – lørdag 16. september 2017

Florø Seilforening inviterer med dette til klubbmesterskap 2017. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av Florø seilforening.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 10.

Påmelding fra kl 09.00.

Skippermøte kl 09.30

Startkontingenten er kr. 200,-.

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tel. 901 98 872 senest 96 timer før start.

Det blir lagt opp til to seilaser før lunsj og to etter. Det blir servert fiskesuppe som tidligere år til kr. 100,-.

Aftersail
På kvelden kl. 21.00 blir det «aftersail», åpent for å ta med følge. Middag kr. 350,-.

Påmelding til Laila på sms 41689820 innen søndag kveld for både fiskesuppe og middag.

Vel møtt!