NCC høstseilasen 2017

NCC Høstseilasen i Florø seilforening – 1. oktober 2017

Florø Seilforening inviterer med dette til NCC HØSTSEILASEN 2017. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 13.

Påmelding fra kl 12.00.

Skippermøte kl 12.30

Startkontingenten er kr. 200.-

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tlf. 901 98 872 senest 96 timer før start.

Vel møtt!