vår

Vårseilasen i Florø seilforening – 1. mai 2016

Florø Seilforening inviterer med dette til VÅRSEILASEN 2016. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, LYS reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 12.

Påmelding fra kl 11.00.

Skippermøte kl 11.30

Startkontingenten er kr. 200.- som betales kontant ved påmelding.

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøypå tel. 901 98 872 senest 96 timer før start.

Vel møtt!

Seilingsbestemmelser – Florø seilforening

1.      REGATTAENS REGLER

1.1.           Regattaen vil være underlagt Kappseilingsreglene (senere forkortet KSR.), NORRating reglene og disse seilingsbestemmelser (senere forkortet (SB.).

1.2.           Ved å gjøre seg klar til å starte, eller starte en seilas aksepterer en skipper denne seilingsbestemmelsen.

2.      OFFISIELLE MELDINGER TIL REGATTAENS DELTAGERE

2.1.           Endringer i SB kan gjøres med 48 timers varsel. Offisiell regattatavle er heimesida til Florø Seilforening: www.floroseilforening.no. Deltagere er selv ansvarlige for å holde seg underrettet om alle endringer som blir lagt ut her. Nye beskjeder vil bli varslet med SMS til båteierne.

5.      ANTALL SEILASER OG TIDSPUNKTER

5.1.           Det vil bli avvikla 8 seilaser, 4 seilaser om våren og 4 seilaser på høsten.

5.2.           Sjå terminliste for datoer.

5.3.           Starttidspunkt er ca. kl. 18.00

6.      REGATTAOMRÅDE / BANE og MERKER

6.1.           Start og målområde er Furuholmen
Dersom et blir start i Gunnhildvågen opplyses dette på sms senest kl 12:00 den dagen seilas avikles. Dette gjøres etter vurdering av regattakomiteen basert på gjeldende værvarsel.
Det er den enkelte båts ansvar å selv finne ut av hvor starten går fra.

6.2.           Banene er i utgangspunktet:

6.2.1.      Start Gunnhildvågen
Bane G1: Gunnhildvågen-Pyramiden-Trefoten-Stabben-Gunnhildvågen
Bane G2: Gunnhildvågen-Stabben-Nekkøyosen-Andalskjeret-Ausa-Gunnhildvågen
Bane G3: Gunnhildvågen-Ausa-Andalskjeret-oransje bøye på Solheimsfjorden-
Andalskjeret-Ausa-Gunnhildvågen
Bane G4: Gunnhildvågen-Pyramiden-Langøyflua-Pyramiden-Gunnhildvågen
Bane G5: Furuholmen-Andalskjæret-Furuholmen
Bane G6: Furuholmen-Andalskjeret-oransje bøye på Solheimsfjorden-Andalskjeret-Furuholmen
Bane G7: Gunnhildvågen-Andalskjæret- oransje bøye på Solheimsfjorden-
Andalskjæret-Furuholmen
Bane G8: Gunnhildevågen-Stabben-Nækkøyosen-Furuholmen
Bane G9: Følg startbåt og få bane muntlig derfra.

Gunderstartbaner: Start og mål mellom de to jernstakene sør for Pyramiden.
Bane G10: Start-Stabben- Nekkøyosen-Andalskjeret-Ausa-Mål
Bane G11: Start-Trefoten-Stabben-Mål

Dette er rekkefølgen ved babord runding. Ved styrbord runding er rekkefølgen motsatt.

6.2.2.      Start Furuholmen
Bane F1: Furuholmen- Orange bøye Solheimsfjorden(61°35’14.7″N 5°3’48.0″E)-Skarveskjæret (61°35’28.8″N 5°10’26.9″E)- Furuholmen
Bane F2: Furuholmen-Orange bøye Solheimsfjorden SB, Orange bøye øst for veiesundet ,«Flua» (61°34’22.3″N 5°4’1.9″E) – Orange bøye Solheimsfjorden, Andalskjæret – Orange bøye Solheimsfjorden – Furuholmen

Bane F3: Furuholmen- Orange bøye Solheimsfjorden, Færøy -Orange bøye Solheimsfjorden- Furuholmen
Bane F4: Furuholmen-Analskjæret-Furuholmen

Bane F5: Furuholmen-Andalskjæret-oransje bøye på Solheimsfjorden-Andalskjæret-Furuholmen

Bane F6: Følg startbåt og få bane muntlig derfra.

Dette er rekkefølgen ved babord runding. Ved styrbord runding er rekkefølgen motsatt.

6.3.           Bana blir bestemt og utsendt på SMS før startprosedyren starter. Da vil meldingen opplyse om hvilken bane som skal seiles og om det er styrbord (S) eller babord (B) runding. Startbåt ­kan velge baner som ikke er oppført i punkt 6.2 dersom startbåt mener dette vil gi en bedre seilas.
7.      STARTLINJER og STARTSYSTEM

7.1.           Seilasene avvikles med følgende startprosedyre:
6 min. – lydsignal
5 min signalflagg “D” opp – lydsignal
4 min. signalflagg “P” opp – lydsignal
1 min. signalflagg ”P” ned – lydsignal
0 min. signalflagg “D” ned- lydsignal
Startgrupper:
Båtene med respitt fra 0.840 og lavere starter på startsignalet. (0 min)
Båtene med respitt fra 0.840 til 0.940 starter 5 min etter startsignalet.
Båtene med tidligere lystall fra 0.940 og oppover starter 10 min etter startsignalet.

Prosedyre for Gunderstart kommer når NORRating legger ut ny versjon av respittberegning for NORRating.

7.2.           Startlinja i Gunnhildvågen er mellom merke nr 39 i Ausa og Ewos pipa.

7.3.           Startlinja på Furuholmen er mellom stang på skjær ved Brendøya og sør-vestre hjørne på Florø Seilforening sin eiendom (ytterste ende) på Furuholmen.

7.4.            Ved Gunderstartbanene (G9 og G10) er startlinja mellom de to jernstakene sør for Pyramiden.

8.      INDIVIDUELL TILBAKEKALLING

8.1.           Båtene er selv ansvarlig for å starte i rett gruppe og til rett tid. Intet signal vil bli gitt for individuell tilbakekalling. Dette endrer regel 29.1 i KSR.

9.      GENERELL TILBAKEKALLING

9.1.           Signalflagg “1st. Likhetstegn” vil bli heist og to lydsignal vil bli gitt iht. KSR 29.3.

10.   AVKORTING

10.1.       Dersom halvparten eller flere av båtene har vindstille i mer enn 30 minutter, avblåses seilasen. Med vindstille menes en båthastighet under 0.5 knop, og/eller en målt vindstyrke under 1m/s. Det er den enkelte båt sitt ansvar å melde fra om vindstille pr. VHF kanal 8. Startbåt avgjør sted og tid for eventuell ny start. Det vil ikke bli startet ny seilas etter kl.20.00.

10.2.       Signalflagg “S” vist på båt betyr: Fullfør mellom båt og merke.

11.   ANNULLERING

11.1.       Seilasen kan etter start annulleres ved å sette opp signalflagg ”N” og gi 3 lydsignal.

12.   STRAFF

12.1.       Båter som innrømmer brudd på reglene i del 2 i KSR. kan fri seg fra dette ved å ta en 720* straffevending etter regel 44.2 i KSR.

13.   MAKSIMALTIDER

13.1.       Maksimaltiden på alle banene er kl.21.00.

14.   UTSETTING

14.1.       Når signalflagg “AP” er oppe er seilasen utsatt inntil videre.

15.   MÅLLINJE

15.1.       Mållinja i Gunnhildvågen er mellom merke nr 39 i Ausa og Ewos pipa.
Mållinja på Furuholmen er mellom oransje bøye på Solheimsfjorden og sør-vestre hjørne på Florø Seilforening sin eiendom (ytterste ende molo) på Furuholmen.
Ved Gunderstartbanene er mållinja mellom de to jernstakene sør for Pyramiden.

 

15.2.       Første båt i mål noterer tiden for egen og de andre båtenes målgang. Etter at alle
båtene er kommet i mål skal lista legges inn på regatta.albrektsen.net

15.3.       Alle båtene skal sende inn SMS med egen tid. Se eget vedlegg om dette. Så vil man etter hvert motta SMS med oppdatert resultatliste.

16.   HANDICAP

16.1.       Det seiles etter NOR Rating systemet tid på tid basert på de «nye» ORC-baserte respittverdiene.

17.   POENGBEREGNING

17.1.       Det brukes følgende system for poengberegning: Førsteplassen gir så mange poeng som antall startende båter + 1. Andreplassen gir så mange poeng som antall startende båter. Tredjeplass gir poeng som antall startende – 1. Fjerdeplass gir poeng som antall startende -2 osv. Siste plassen gir 2 poeng. DNF gir ett poeng.

De 5 høyeste poengsummene i vårserien og de 5 høyeste i høstserien teller med i sammendraget.

18.   PROTESTER

18.1.       Protester leveres skriftlig på skjema som utleveres fra arrangør. Protesttiden er 60 min. etter at siste båt har fullført i den aktuelle seilas. Eventuelle protester skal varsles før man forlater målområdet.

19.   ANSVAR UNDER REGATTAEN

19.1.        Ansvaret for en båts avgjørelse om å delta i en seilas eller å fortsette å kappseile er dens alene. Dette er jmf. Kappseilingsreglene pk. 4
Arrangør har intet ansvar for tap, ødeleggelser eller skader av noen art på deltakere eller båter

Jollekurs

Florø Seilforening inviterer til nybegynnerkurs i jolleseiling. Kurset starter opp onsdag 27. april og vil holde på hver onsdag frem til høstferien, med avbrudd i sommerferien.

Kursene vil foregå ved Seilforeningen sitt anlegg på Furuholmen frå kl. 17.30 til ca kl. 19.30

Seilerene må ha en voksen med seg på første trening. Alle seilere må ha flytevest, samt tørt (varmt) skift. Anbefalt nedre aldersgrense er 8 år.

Optimistjollen er velegnet for å lære grunnleggende seilferdigheter for barn 8-12 år, og er en fin båt for å videreutvikle seg i som seiler frem til 14/15 års alderen.

Pris:kr. 800,- Dekker familiemedlemskap i Florø Seilforening, treningsavgift og båtleie.

Dette er idretten du har glede av hele livet!

INFORMASJON OM FLORØ SEILFORENINGS NYBEGYNNERKURS I JOLLESEILING

På treningen benytter man Optimistjolle. Optimistjollen er en liten enmannsjolle, verdens mest utbredte seiljolle for barn og unge. Den blir brukt som opplærings- og konkurransejolle over hele verden og seiles av barn unge fra 8-årsalderen og fram til seileren fyller 15 år. Optimistjollen veier ca 35 kg og er 2,4 m lang og 1,2 m bred. Seilerne kan ikke delta i Norgescup, NM og internasjonale regattaer før det året de fyller 13.

Nybegynneropplæringen har fokus på trivsel, trygghet og tilhørighet. På treningen lærer barna å sitte riktig, skjøte/trimme seil og styre båten. Gjennom lek lærer man å mestre båt og seil. Teori og praksis er flettet sammen i opplæringen på vannet.

Som del av nybegynnerkurset er vi i Havhesten lørdag 30.04 etter stengetid. Vi har med jolle i bassenget. Her vil seileren bli kjent med hvordan optimistjollen oppfører seg i vannet og hvordan det kjennes å bade med klær og støvler. Målet er å bli trygg i vannet.

HVA LÆRER SEILEREN?

  • Rigge og bli kjent med båten.
  • At Optimisten er trygg og hva vi må gjøre for at den alltid skal være det
  • Vite hva båtens viktigste deler heter.
  • Noen få viktige navn på det man gjør når man seiler
  • Legge til brygge og båt på vannet.
  • Forstå hvor vinden kommer fra og hvordan man kommer dit ved å krysse.
  • Vindøyet; vite hva det er, hva som skjer, og hvordan komme ut av det.

FORKUNNSKAPER:
Barna må kunne svømme.

HAR DU BADETØY OG SEILVEST?
Da har du alt du trenger for å starte med seiling. Eller….du må også ha lyst til å være ute i friluft og å treffe andre på din egen alder.

TRENGER JEG BÅT?
Nei, båt får du låne av Florø seilforening, men du må ha litt hjelp fra mor/far/den som følger for å rigge opp/ned båten du skal bruke og få den på sjøen og opp igjen etter bruk. I starten viser vi og hjelper dere med hvordan det gjøres.

TRENGER JEG SPESIELLE KLÆR?
Nei, for nybegynnerkurs og sommerseiling trenger du bare å kle deg etter været, men husk at det alltid er litt kaldere på sjøen enn på land. Ull med overtrekksdrakt eller tynt regntøy er supert. Bruke gjerne joggesko du ikke er redd for.

TRENGER JEG SEILUTSTYR?
Bare en redningsvest UTEN krage.

ER DET TRYGT?
Ja, Florø seilforening er veldig opptatt av sikkerhet. Derfor har vi alltid tilstrekkelig med voksne i sikringsbåter på sjøen. Av og til er det din mor/far/den som følger som får oppgaven med å være med i en av våre sikringsbåter.

HVILKEN BÅT KAN JEG SEILE?
I Florø seilforening vil du vanligvis starte i optimistjollen. Optimistjollen er verdens mest populære og mest utbredte enmannsjolle for barn og unge.

Den blir brukt som opplærings- og konkurransejolle over hele verden, og med sine gode seilegenskaper og enkle konstruksjon er det en perfekt enmannsjolle for nybegynnere fra 8 til 15 år Det arrangeres både VM, EM, NM og Norgescup i begge klassene.

KONTAKTINFORMASJON:

For påmelding kontakt Katrine Reksten på telefon: 47641125 eller på e-post: katreks@hotmail.com

Her er årets terminliste for tur- og havseilere.

Tirsdag 26.04 Treningsregatta Kjølbåt

Søndag 01.05 Vår seilasen

Tirsdag 03.05 Treningsregatta express

Tirsdag 10.05 Treningsregatta Kjølbåt

Tirsdag 17.05 oppmøte i borgertoget

Tirsdag 24.05 Treningsregatta express

Søndag 29.05 Baugeseilasen

Tirsdag 31.05 Treningsregatta Kjølbåt

Tirsdag 07.06 Treningsregatta express

Søndag 12.06 Hellvik Hus seilasen

Tirsdag 14.06 Treningsregatta Kjølbåt

Tirsdag 21.06 Treningsregatta express

Fredag 01.07 Buaseilasen (nattseilas)

Tirsdag 09.08 Treningsregatta Kjølbåt

Søndag 07.08 Hovden rundt

Tirsdag 16.08 Treningsregatta express

Tirsdag 23.08 Treningsregatta Kjølbåt

(NM express 27 – 28.08)

Tirsdag 30.08 Treningsregatta Kjølbåt

Lørdag 03.09 KM Kjølbåt

Tirsdag 06.09 Treningsregatta express

Tirsdag 13.09 Treningsregatta express

Grundig Cup: 17 – 18.09 J70

Tirsdag 20.09 Treningsregatta kjølbåt

Tirsdag 27.09 Treningsregatta express

Søndag 02.10 Haustseilasen

Søndag 16.10 Friskusseilasen