vår

Vårseilasen 2016

Vårseilasen i Florø seilforening – 1. mai 2016

Florø Seilforening inviterer med dette til VÅRSEILASEN 2016. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, LYS reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 12.

Påmelding fra kl 11.00.

Skippermøte kl 11.30

Startkontingenten er kr. 200.- som betales kontant ved påmelding.

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøypå tel. 901 98 872 senest 96 timer før start.

Vel møtt!