Geita fyr rundt 11. juni 2021, nattseilas

Florø Seilforening inviterer med dette til Geita fyr rundt. Grunnet smittevernsregler er det kun tillatt med to personer ombord eller at alle ombord er fra samme husstand. Regel om 1 meters avstand gjelder. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 20.

Påmelding fra kl 19.00

Skippermøte kl 19.30

Startkontingenten er kr. 200.- som betales kontant ved påmelding.

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tlf. 901 98 872 senest 96 timer før start.

Vel møtt!