Geita fyr rundt 12 juni 2020 doublehanded

NIF og NSF har åpnet opp for at idrettsforeninger kan arrangere stevner forutsatt at de til enhver tid gjeldende smittevernregler overholdes. I tråd med dette arrangerer Florø seilforening regatta for doublehanded båter på over 24 fot med en begrensning på 50 personer i hver start.

Florø Seilforening inviterer med dette til Geita fyr rundt. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.
Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 20
Påmelding fra kl 19.00
Skippermøte kl 19.30

Startkontingenten er kr. 200.- som betales ved påmelding.