Hovden rundt 2016

Hovden rundt 2016

Hovden Rundt Seilasen i Florø seilforening – 7. august 2016

Florø Seilforening inviterer med dette til Hovden Rundt Seilasen 2016. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, LYS reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Nordnesmoloen ca kl. 12.

Påmelding fra kl 11.00.

Skippermøte kl 11.30

Startkontingenten er kr. 200.- som betales kontant ved påmelding.

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tel. 901 98 872 senest 96 timer før start.

Vel møtt!