Klubbmesterskap 25. september 2021

Florø Seilforening inviterer med dette til KLUBBMESTERSKAP 2021. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 10

Påmelding fra kl 09.00

Skippermøte kl 09.30

Startkontingenten er kr. 200.- som betales ved påmelding.

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tlf. 901 98 872 senest 96 timer før start.

Det blir lagt opp til to seilaser før lunsj og to etter.

Vil samtidig invitere alle seilere med følge til fest lørdag kl. 20. Det vil bli servert middag og ein velkomstdrink.  Ta med det du  ønsker å drikke utenom. Pris er kr. 100,- pr. person. Påmelding til Laila på tlf. 41689820 innen onsdag 22. september.

Vel møtt!