Vårseilasen i Florø seilforening – 8. mai 2021

Florø Seilforening inviterer med dette til VÅRSEILASEN 2021. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.

På grunn av Covid-19 er det kun tillatt med maks 3 personer ombord eller at alle som er ombord er fra samme husstand.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 12.

Påmelding fra kl 11.00

Skippermøte kl 11.30

Startkontingenten er kr. 200.- som betales kontant ved påmelding.

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tlf. 901 98 872 senest 96 timer før start.

Vel møtt!