Høstseilasen i Florø seilforening – 26. september 2020

Florø Seilforening inviterer med dette til HØSTSEILASEN 2020. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av seilforening tilslutta ISAF.

På grunn av korona blir seilasen tillatt med maks to personer ombord eller at alle som er ombord er frå samme husstand.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 12.

Påmelding fra kl 11.00

Skippermøte kl 11.30

Startkontingenten er kr. 200.- som betales kontant ved påmelding.

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tlf. 901 98 872 senest 96 timer før start.

Vel møtt!