Klubbmesterskap i Florø seilforening – 29. august 2020

Klubbmesterskap – lørdag 29. august 2020

Florø Seilforening inviterer med dette til klubbmesterskap 2020. Seilasen er åpen for tur- og havseilere der rormann er medlem av Florø seilforening.

Seilasen er underlagt ISAFs Kappseilingsregler, NOR Rating reglene og seilingsbestemmelsene som vil bli utlevert ved påmelding.

På grunn av korona restriksjoner blir seilasene kun tillatt med to personer ombord, unntak dersom alle ombord er fra samme husstand.

Start vil bli fra Furuholmen ca kl. 10.

Påmelding fra kl 09.00.

Skippermøte kl 09.30

Startkontingenten er kr. 200,-.

Avvik fra standard NOR Rating må meldes til Astor Hugøy på tel. 901 98 872 senest 96 timer før start.

Det blir lagt opp til to seilaser før lunsj og to etter.

Vel møtt!